32-600 Oświęcim, ul. Bema 4
tel. (033) 844-43-14
fax (033) 844-42-93
oswiecim@mcdn.edu.pl

MCDN ODN Oświęcim

Aktualnie jesteś w : MCDN ODN Oświęcim » Strona Główna
Wynik wyszukiwania dla frazy '':
STREFA DLA KLIENTA
czytaj więcej
OFERTA EDUKACYJNA
czytaj więcej

Jak zrozumieć rysunek dziecka? - kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy szkoleniowej
czytaj więcej

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SŁOWNEJ, MYŚLOWEJ ORAZ ZDOLNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA WEDŁUG KONCEPCJI PEDAGOGICZNEJ CELESTYNA FREINETA Termin - po zebraniu się grupy szkoleniowej
czytaj więcej

Wspieranie rozwoju dziecka 6-7- letniego na progu szkoły - kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy szkoleniowej
czytaj więcej

Realizacja zadań wychowawczych i edukacyjnych szkoły w kontekście praw dziecka – ucznia - kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy szkoleniowej
czytaj więcej

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - termin ustalony będzie po zebraniu grupy, zapisy do końca marca 2009
czytaj więcej

Prawda i fikcja – jak wprowadzać zagadnienia historyczne w kształceniu elementarnym? Termin - po zebraniu się grupy szkoleniowej
czytaj więcej
TERMINY SZKOLEŃ
czytaj więcej
Kursy kwalifikacyjne
czytaj więcej

„Jak organizować bazę oraz proces opiekuńczo – wychowawczy w nowo powołanych publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego” Termin ustalony będzie po zebraniu grupy
czytaj więcej

Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka - 2 spotkania w dni powszednie, godziny popołudniowe; dla większej ilości chętnych z instytucji – organizacja do uzgodnienia; warsztaty zostaną uruchomione po zebraniu grupy szkoleniowej
czytaj więcej

Metoda projektu – sposób na integrację wiedzy i umiejętności uczniów
czytaj więcej

Mały teatrzyk: maskotka miękka, pacynka teatralna, papierowy teatr cieni 20, 22, 23 marca 2009 - zajęcia odwołane
czytaj więcej
Konsultanci
czytaj więcej

Emisja głosu. Jak posługiwać się głosem by służył długo i dobrze?
11, 18 maja 2009r. - nabór trwa...
czytaj więcej

Formy muzyczno – ruchowe na lekcji wychowania fizycznego 17, 18 kwiecień 2009 - zapisy do 10 kwietnia br.
czytaj więcej

Prawda i fikcja - jak wprowadzać zagadnienia historyczne - termin będzie ustalony po zebraniu grupy
czytaj więcej

Udany start 6 - PROCEDURY ZAKOŃCZENIA STAŻU - 23 kwietnia 2009, zapisy do 20 kwietnia br.
czytaj więcej

W DRODZE DO MIANOWANIA 5 - WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH KOŃCZĄCYCH STAŻ - 16 kwietnia 2009, zgłoszenia prosimy kierować do 10 kwietnia br.
czytaj więcej

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - termin ustalony będzie po zebraniu grupy - nabór do końca marca 2009
czytaj więcej
Pożyteczne linki
czytaj więcej
Konsultanci
czytaj więcej
STUDIA PODYPLOMOWE
czytaj więcej
Konferencja - „Historia mówiona w edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków” OS/ IV
czytaj więcej
Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Metodyczna „ (Kon)teksty medialne w edukacji humanistycznej organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej i MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu
czytaj więcej
Najnowsze trendy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapisz się już teraz na Kongres Edukacja Równych Szans!
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza na kurs nadający uprawnienia: Kurs na wychowawcę wypoczyn
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza na seminarium "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole publicznej oraz organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym"
czytaj więcej
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - MATERIAŁY
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza na seminarium na temat: "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole oraz organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym"
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
czytaj więcej
SKUTECZNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI KLASAMI I TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW
czytaj więcej
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Region Małopolski NSZZ "Solidarność", Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu edukacyjnego - "Historia Solidarności w Małopolsce" na temat: Aktywny udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych - rozwiązania metodyczne
czytaj więcej
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu zapraszaja nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół na bezpłatne zajęcia w ramach szkolenia "Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej"
czytaj więcej
MCDN ODN w Oświęcimiu zaprasza kadrę kierowniczą placówek oświatowych na seminarium: "Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej"
czytaj więcej
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.
czytaj więcej
1. MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu zapraszają na konferencję objętą patronatem honorowym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na temat; „ Oblicza polskiej niepodległości 1918 r. – historia i edukacja”
czytaj więcej
2. MCDN ODN w Oświęcimiu ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
czytaj więcej

MCDN 2008 ©